Nepakankamos pažangos prognozuoja probleminių žaidimų pokyčius, kuriuose dalyvauja suaugusieji: 12 mėnesio tyrimas (2016)