Neuriniai substratai, turintys rizikingą sprendimų priėmimą asmenims, turintiems interneto priklausomybę (2015)