DSM-5 pagrindu nustatytų kriterijų taikymas interneto priklausomybei: trijų mėginių analizė (2019)