Teigiamos metakognicijos apie naudojimąsi internetu: tarpininkaujantis vaidmuo santykiuose tarp emocinio sutrikimo ir probleminio naudojimo (2016)