Probleminis interneto naudojimas ir jo koreliacija tarp Šiaurės Indijos tretinės priežiūros ligoninės rezidentų gydytojų: skerspjūvio tyrimas (2018)