Psichometrinis persų interneto sutrikimo skalės įvertinimas tarp paauglių (2018)