Spontaniškos hedoninės reakcijos į socialines žinutes (2017)