Ryšys tarp alkoholio vartojimo ir probleminio interneto naudojimo: plataus masto visos šalies paauglių skerspjūvio tyrimas Japonijoje (2017)