Bendrasis probleminis interneto naudojimo mastas-2 Prancūzijos pavyzdyje: teorinio modelio psichometrinis įvertinimas (2018)