Empirinis kai kurių feministinių hipotezių apie rapsą vertinimas (1985)

Check, JV ir Malamuth, N. (1985).

Tarptautinis moterų tyrimų žurnalas, 8(4), 414-423.

Abstraktus

Pristato feministinio požiūrio aspektus kaip empiriškai išbandomas hipotezes apie išprievartavimą ir nagrinėja mokslinių tyrimų įrodymus, susijusius su (1) rapsų normalumu (2), rapsų ir seksualinės prievartos paplitimu, (3) rapsų mitais ir jų įtaka, ir (4) smurto prieš moteris poveikis žiniasklaidoje. Siūloma, kad tyrimų rezultatai paremtų pagrindinius feministinės teorijos principus.

Įrodymai rodo, kad prielaida, jog prievartavimas ir priverstinis seksualumas yra plačiai paplitę, ir Šiaurės Amerikoje priimtinu mastu, kad išprievartavimas yra ne vien išlenktų ir susuktų protų rezultatas, kad tikėjimai rapsų mitais yra susiję su agresijos prieš moteris veiksmais, ir kad seksualinis smurtas žiniasklaidoje vaidina svarbų vaidmenį skatinant rapsų mitus ir priimant prievartavimą bei kitas smurto prieš moteris formas. Tyrėjų neaptariamose srityse teigiama, kad išprievartavimas yra priešiškas, agresyvus, o ne seksualinis aktas.