Interneto pornografijos ir seksualiai agresyvaus elgesio poveikis: apsaugoti socialinę paramą tarp Korėjos paauglių (2018)

Shin, Junseob ir Chung Hwan Lee.

Seksualinės agresijos leidinys (2018): 1-15.

SANTRAUKA

Buvo plačiai ištirtas paauglių internetinės pornografijos poveikis ir jo neigiamas poveikis sveikam seksualiniam vystymuisi. Tačiau nedidelis tyrimas skirtas apsauginių veiksnių, galinčių apsaugoti šiuos neigiamus poveikius, nustatymui. Remiantis streso buferinio socialinio palaikymo modelio konceptualizavimu, šis tyrimas empiriškai ištyrė, ar socialinė parama suteiktų buferį prieš neigiamą interneto pornografijos poveikį seksualiai agresyviam paauglių elgesiui. Dviejų šimtų dešimties (210) Korėjos aukštųjų mokyklų moksleivių apklausos rezultatai parodė, kad tėvų ir draugų socialinė parama atliko buferinius vaidmenis, o draugo palaikymo buferinis poveikis buvo stipriausias. Remiantis šiais rezultatais buvo aptartas praktinis poveikis sveikam paauglių seksualiniam vystymuisi.

ŽODŽIAI: Interneto pornografijaseksualiai agresyvus elgesyssocialinė paramabuferinis poveikisKorėjos paaugliai