Interneto pornografija ir seksualinė motyvacija: sisteminė peržiūra ir integracija (2019)

Grubbs, Joshua B., Paul J. Wright, Abby L. Braden, Joshua A. Wilt ir Shane W. Kraus.

Tarptautinės komunikacijos asociacijos Annals 43, ne. 2 (2019): 117-155.

VISAS popierius [PDF] - Interneto pornografijos naudojimas ir seksualinė motyvacija: sisteminė apžvalga ir integracija

Abstraktus

Pornografijos naudojimas yra bendra veikla išsivysčiusiame pasaulyje. Šis darbas konsoliduoja pornografijos naudojimo tyrimus į organizacinę struktūrą, kuri yra svarbesnė seksualinei motyvacijai. Norėdami tai padaryti, atliekama išsami tyrimų apžvalga, nagrinėjama asmenybės, emocinių ir požiūrio asociacijų bei pornografijos naudojimo prognozių, elgesio, požiūrio ir motyvacijų, susijusių su pornografijos naudojimu, prognozavimas. Apžvelgiant 130 tyrimus, dabartinis darbas rodo, kad pornografija dažniausiai vartojama malonumui ieškoti, kad ji susijusi su atsitiktinių ar beasmenių požiūrių į seksualumą didinimu, ir kad ji numato daugiau malonumo orientuotų požiūrių į seksualinį elgesį. Aptariami šių išvadų padariniai.