Marihuanos vartojimas, marihuanos lūkesčiai ir aukšto lygio studentai (2017)

http://dx.doi.org/10.1080/10720162.2017.1388203

Slavinas, Melissa N., Shane W. Kraus, Anthony Ecker, Carolyn Sartor, Gretchen R. Blycker, Marc N. Potenza, Kristin Dukes ir Dawn W. Foster.

Seksualinė priklausomybė ir kompulsyvumas (2017): 1-9.

SANTRAUKA

Moksliniai tyrimai palaiko ryšius tarp marihuanos poveikio lūkesčių ir rizikingo seksualinio elgesio tarp marihuanos vartotojų, tačiau marihuanos lūkesčių ir hiperseksualumo ryšiai dar nėra tiriami. Dabartiniame tyrime buvo nagrinėjami ryšiai tarp marihuanos naudojimo visą gyvenimą ir universitetų studentų hiperseksualumo. Siekiant nustatyti, kokiu laipsniu marihuanos vartojimas ir laukimo trukmė lemia hiperseksualumo skirtumus, buvo naudojamas hierarchinis regresijos koregavimas pagal lytį ir alkoholio vartojimą. Marihuanos vartojimas ir hiperseksualumas buvo reikšmingai ir teigiamai susiję. Po prisitaikymo prie kovariacijų, marihuanos suvokimo ir kognityvinio pagerėjimo lūkesčiai teigiamai koreliuoja su hiperseksualumu, o įtampos mažinimo ir atsipalaidavimo tikimybės neigiamai koreliuoja su hiperseksualumu.