Pornografijos priklausomybės neurobiologija - klinikinė peržiūra (2017)

Nuoroda į abstrakčią

Nuoroda į visą PDF

Telangana J psichiatrija. 2017;3(2):66-70.

Autorius: Avinash De Sousa

Autorius: Pragya Lodha

DOI: 10.18231 / 2455-8559.2017.0016

Abstraktus

Šios peržiūros tikslas - pateikti klinikiškai orientuotą pornografijos priklausomybės neurobiologijos apžvalgą. Pirmiausia apžvelgiama pagrindinė priklausomybės neurobiologija su pagrindine atlygio grandine ir struktūromis, kurios paprastai yra priklausomos nuo bet kokio priklausomybės. Tuomet dėmesys skiriamas priklausomybei nuo pornografijos ir studijoms, atliekamoms dėl ligos neurobiologijos. Dopamino vaidmuo pornografijos priklausomybėje yra peržiūrimas kartu su tam tikrų smegenų struktūrų vaidmeniu, kaip matyti MRT tyrimuose. fMRI tyrimai, kuriuose dalyvavo vizualiniai seksualiniai stimulai, buvo plačiai naudojami tiriant pornografijos naudojimo neurologiją ir išryškinami šių tyrimų rezultatai. Taip pat akcentuojamas pornografijos priklausomybės poveikis aukštesnės kategorijos pažinimo funkcijoms ir vykdomajai funkcijai. Peržiūra baigiama naujesnių naujų paradigmų ir būsimų mokslinių tyrimų poreikių šioje srityje.