Vyrų seksualinės agresijos koledžų universitetuose rizikos veiksniai (2005)

Carr, Joetta L. ir Karen M. VanDeusen.

Abstraktus

Kolegijos vyrų seksualinės agresijos rizikos veiksniai, kurie buvo teoriškai ir empiriškai pagrįsti, buvo išbandyti naudojant daugiamatę regresinę analizę. Tai apima piktnaudžiavimo narkotikais modelius, pornografijos vartojimą, neigiamą požiūrį į lytį ir vaikų seksualinio išnaudojimo patirtį. Regresijos analizė parodė, kad kai kurie lyčių požiūriai, \ t pornografija, ir piktnaudžiavimas alkoholiu buvo reikšmingi seksualinės prievartos nusikaltimai.

Nors daugelis vyrų buvo seksualiai išnaudojami kaip vaikai, šis rizikos veiksnys neprognozavo seksualinės agresijos kaip suaugusiojo. Daugelis vyrų pranešė apie su alkoholiu susijusią seksualinę prievartą ir turėjo daugybę išprievartavimų palaikančių požiūrių ir įsitikinimų. Šios kolegų vyrų praktikos prisideda prie daugelio universitetų atrinktų kultūrų. Reikalingos strategijos, skirtos nustatyti ir įsikišti su didelės rizikos vyrais, kad būtų užkirstas kelias seksualinei moterų auklėjimui kolegijoje.