Seksualinė prievarta žiniasklaidoje: netiesioginis poveikis agresijai moterims (1986)

Malamuth, Neil M. ir John Briere.

Socialinių klausimų leidinys 42, ne. 3 (1986): 75-92.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1986.tb00243.x

Abstraktus

Pateikiame modelį, kuriame hipotezuojamas netiesioginio žiniasklaidos seksualinio smurto poveikis agresijai prieš moteris. Tai rodo, kad tam tikri kultūriniai veiksniai (įskaitant žiniasklaidą) ir atskiri kintamieji sąveikauja, kad paveiktų kai kurių žmonių mąstymo modelius ir kitus atsakus, kurie gali sukelti antisocialų elgesį, įskaitant agresiją. Modeliui aktualūs du dabartinių tyrimų srautai. Pirmasis rodo ryšius tarp seksualinės prievartos žiniasklaidos poveikio ir minčių modelių, palaikančių smurtą prieš moteris, raidos. Antrasis atskleidžia tokių modelių ir įvairių asocialaus elgesio formų sąsajas laboratorijoje ir natūralistinėse aplinkose. Aptariami tolesnių tyrimų pasiūlymai.