Pornografijos poveikis vyresniesiems vidurinės mokyklos moksleiviams, Gana. (2016)

Richmond Acheampong, Yaw Adjenim Adjenim

Tarptautinis vadybos ir mokslinių tyrimų žurnalas

Vol 1, No 3 (2016)

Abstraktus

Mąstymas, kad pornografija ir moksleiviai yra lovos, daro visus nervus. Šiame tyrime buvo nagrinėjamas pornografijos poveikis aukštųjų mokyklų moksleiviams Ganos Brong Ahafo regiono Tano šiauriniame rajone. Joje taip pat nustatyta, ar aukštesniosios mokyklos mokiniai žiūri į pornografiją; kaip dažnai jie stebi pornografiją ir neigiamą bei teigiamą pornografijos poveikį jiems. Tyrimo metodas buvo tiriamasis ir buvo naudojamas 300 mėginio dydis. Interviu dalyvių atrankai buvo naudojamas paprastas atsitiktinis mėginių ėmimas.

Tyrimas atskleidė, kad dauguma studentų, kurie anksčiau žiūri į pornografiją. Be to, buvo pastebėta, kad dauguma jų sutiko, jog pornografija neigiamai veikia ir neigiamai įtakoja studentų akademinę veiklą, be to, nepritarė pornografijai.

Tjis, be kitų dalykų, studijavo, kad vyriausybė turėtų turėti politinę valią uždrausti studentams parduoti ir laikyti pornografines medžiagas

Raktiniai žodžiai Pornogografija; Vyresniosios aukštosios mokyklos; Gana.