Sveikatos ugdymo vaidmuo formuojant pornografiją kaip visuomenės sveikatos problemą: tarptautinės reikšmės vietos ir nacionalinės strategijos (2008)