Santykis tarp bendraamžių spaudimo, pornografijos ir požiūrio į ikimokyklinį lytį Lagoso valstijoje (2019).

Anyama, Stella Chinwe

 Tarptautinis mokslo tyrimų žurnalas 6, ne. 1 (2019): 153-159.

Abstraktus

Tyrime buvo nagrinėjamas santykis tarp bendraamžių spaudimo, pornografijos ir požiūrio į ikimokyklinį seksą tarp Lagoso valstijos paauglių. Dviejų tyrimų hipotezės vadovavo tyrimui. 250 atsitiktinai atrinkti dalyviai iš atrinktų aukštųjų mokyklų Lagoso valstijoje sudarė imties dydį. Duomenų rinkimui buvo naudojamas 25 elemento tyrėjų parengtas klausimynas, pavadintas „Peer Pressure“, „Pornography and Attitude to Premarital Sex“ (PPPAPS). Surinkti duomenys buvo analizuojami naudojant „Pearson Product Moment Correlation“. Rezultatai parodė, kad bendraamžių spaudimas ir pornografija daro reikšmingą ryšį su paauglių santykiu su ikimokykline lytimi. Remiantis tyrimo išvadomis, be kita ko, buvo rekomenduojama, kad seksualinis ugdymas turėtų būti privalomai įtrauktas į mokyklų mokymo programą, kad paaugliai mokytųsi seksualinio elgesio pradžioje.

Raktažodžiai: tarpusavio spaudimas, pornografija, požiūris, priešlaikinis seksas, paaugliai