Ryšiai tarp internetinės pornografijos, psichologinės gerovės ir seksualinės tolerancijos tarp Honkongo kinų paauglių: trijų bangų išilginis tyrimas (2018)

Ma, Cecilia MS.

Gyvenimo kokybės taikomieji tyrimai: 1-17.

Abstraktus

Padidėjus prieigai prie interneto, paaugliai gali netyčia ir netyčia susipažinti su internetine pornografija. Šio tyrimo tikslas buvo: a) ištirti ryšį su internetine pornografija ir vėlesnę psichologinę gerovę (depresiją ir pasitenkinimą gyvenimu) ir seksualinę toleranciją; ir b) ištirti, ar šie santykiai skiriasi nuo poveikio pobūdžio. 1401 ankstyvųjų kinų paauglių pavyzdys dalyvavo trimis bangomis išilginio tyrimo metu. Kryžminių modelių rezultatai parodė, kad internetinės pornografijos poveikis skiriasi nuo poveikio pobūdžio. Šis tyrimas atskleidžia dinamiškus ryšius tarp internetinės pornografijos, depresijos, pasitenkinimo gyvenimu ir tolerancijos seksualinio požiūrio.

Raktiniai žodžiai Internetinė pornografija Depresija Kinijos paauglių pasitenkinimas gyvenimu Seksualinė tolerantiška nuostata \