Savikontrolės ir kibernetinės priklausomybės ryšys vėlyvoje paauglystėje Salatiga (2017)

Dwiputra, Ditto Kusuma Nirwan. „Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecanduan Cybersexual pada Remaja Akhir di Salatiga“.

PhD dis., Programos Studi Psikologi FPSI-UKSW, 2017.

Abstraktus

Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kaip glaudžiai ryšys tarp savikontrolės ir tendencijos „Cybersexual Addiction“ paaugliams vėlyvoje Salatiga. Šio tyrimo hipotezė yra neigiamas ryšys tarp savikontrolės su cybersex priklausomybės tendencijomis. Šiame tyrime naudojama matavimo priemonė yra savikontrolės klausimynas ir „Cybersex“ priklausomybės klausimynai buvo išdalyti 67 tyrimo subjektams. Savikontrolės skalę sudarė „21“ elementas ir „cybersexual“ priklausomybės skalė susideda iš 34 elemento. Duomenys buvo analizuojami apskaičiuojant koreliaciją naudojant SPSS ir gautas koreliacijos koeficientas (-0.543) reiškia, kad yra glaudus neigiamas ryšys tarp savikontrolės su kibernetinėmis priklausomybės tendencijomis, kurios parodė didesnę savikontrolę, tuo mažesnės cybersualinės priklausomybės tendencijos.