Vidurinių mokyklų mokinių interneto pornografijos naudojimas atsižvelgiant į šeimos veiksnius (2018)