Onthulling van onwaarhede in David Ludden se "Wanneer raak pornografie problematies?"

David Ludden s’n Sielkunde Vandag blog post beweer dat hy oor hierdie Joshua Grubbs-studie handel: Morele inkongruensie en kompulsiewe seksuele gedrag: Resultate uit deursnit-interaksies en parallelle groeikurwe-ontledings. Nie verrassend nie, weerspieël Grubbs se eie opsomming die studie nie akkuraat nie huidige bevindings: pornoverslawing korreleer die sterkste met pornobruik (nie “morele afkeuring” of “godsdienstigheid”). Grubbs is meester by slim draai en 'n skepper van bevooroordeelde opskrywings.

Ludden se primêre bewering kan saamgevat word met die ondertitel:

Dit is 'n probleem as u dink dat dit een is.

Die hele uitgangspunt van Ludden se artikel berus op 'n vals bewering. Hy beweer vals dat die gebruik van pornos in Grubbs se studie NIE ooreenstem met “selfpersepsie dat dit problematies is”(Soos beoordeel deur die CPUI-4, 'n vraelys vir pornografiese verslawing). Hy voer aan:

Die resultate was soos die navorsers verwag het. spesifiek, die frekwensie van gebruik van pornografie op sigself het nie ooreenstem met die selfpersepsie dat dit problematies is nie.

In werklikheid gebruik vlakke van pornografie was die veranderlike wat die sterkste korreleer tussen 'selfpersepsie dat dit problematies is'. Baie sterker as godsdienstigheid of morele afkeur. Kortom, die teenoorgestelde van Ludden se stelling.

GRAFIEK VAN DIE GRUBBS-STUDIE: Kolom nommer 1 (aan die bokant) is pornografie. Die gemerkte getalle is korrelasies tussen pornogebruik en self gerapporteerde probleme (gebruik die CPUI-4). Soos u kan sien, was pornografie (gemiddelde daaglikse gebruik of frekwensie) die beste voorspeller van 'selfpersepsie van [pornobruik] problematies is."

Ongetwyfeld sal Ludden se PT-blogpos telkens weer aangehaal word as 'n akkurate weergawe van die onderliggende navorsing, al is dit misleidende fiksie.