Die dinamika van adolessente se pornografiegebruik en sielkundige welsyn: 'n ses-golf-latente groei en latente klasmodelleringsbenadering (2019)

Štulhofer, A., Tafro, A., & Kohut, T. (2019). Europese kinder- en adolessente psigiatrie, 1-13. Skakel na die web

OPMERKINGS: 'n Studie deur 'Real ”Your Brain On Porn-werflede Taylor Kohut en Alexander Štulhofer. Eerstens word die data in die bostaande Kohut & Štulhofer-studie opgeneem, sodat ons hierdie twee studies as twee helftes van 'n enkele studie kan beskou. Tweedens was die gemiddelde ouderdom 2 (slegs Kroate). Dit is belangrik om daarop te let dat die negatiewe gevolge van voortdurende porno-gebruik baie later (twintigs en dertigs) manifesteer. Derdens, en belangrik, is die Alliansie se opsomming die belangrikste bevindings weggelaat:

"'N Beduidende negatiewe assosiasie is gevind tussen vroulike adolessente se pornografiegebruik en sielkundige welsyn op basislyn"

"Die laagste vlakke van depressie en angs is gevind onder manlike adolessente wat die laagste frekwensie van pornografie gebruik het by die basislyn"

Eenvoudig gestel, meer pornogebruik hou verband met swakker sielkundige welstand by vroue, terwyl die laagste frekwensie van pornogebruik verband hou met die laagste vlakke van depressie en angs by mans. Die bevindinge van Štulhofer & Kohut verteenwoordig 'n uiters bevinding van kersies meer as 75 studies koppel pornogebruik aan swakker geestes-emosionele gesondheid en swakker kognitiewe uitkomste.

Waarom lyk dit dat Štulhofer se studies min probleme met pornografiese gebruik vind, terwyl die oorweging van die navorsing probleme ondervind?

OPMERKING: Uiteindelik funksioneer denkers van pornografieverslawing openlik as 'n agenda-gedrewe kollektief. Hulle het 'n webwerf wat inbreuk maak op handelsmerke, met hul foto's en bioscoop prominent (Real Your Brain On Porn “kundiges” -bladsy.) Ons moet aanvaar dat die "kundiges" van RealYBOP die tweets wat deur die RealYBOP Twitter-rekening gepos word, volledig onderskryf (https://twitter.com/BrainOnPorn).

RealYBOP-kundiges het hul eie navorsingsbladsy gepubliseer, wat 'n paar buitekant-studies met kersies gepluk het. Hierdie bladsy gaan afdeling vir afdeling, papier vir papier, waarin die ernstige weglatings, wanvoorstellings en misleiding van RealYBOP-deskundige blootgestel word: Pornologie Deniers Alliansie (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" en "PornographyResearch.com").

Soos vir sy Jeugafdeling (studies oor adolessente) Kenners van RealYBOP bied slegs 'n handjievol uiterste studies of vullers om joernaliste en die publiek te mislei dat pornografie onskadelik vir adolessente is. Soos met die ander afdelings, lewer RealYBOP geen oorsigte van die literatuur of metaanalises nie. Waarom het RealYBOP-kundiges hierdie 13-literatuuroorsigte oor pornografie en "Jeug" (adolessente) weggelaat: hersien # 1, review2, hersien # 3, hersien # 4, hersien # 5, hersien # 6, hersien # 7, hersien # 8, hersien # 9, hersien # 10, hersien # 11, hersien # 12, hersien # 13?

Waarom het die RealYBOP kundiges laat alle 250-studies weg in hierdie omvattende lys van portuurbeoordeelde vraestelle wat porno se effek op adolessente beoordeel? Die antwoord is duidelik: die oorsigte, soos by die oorgrote meerderheid van individuele studies, strook nie met die RealYBOP-kundiges se pro-pornagenda nie.


Abstract

Ten spyte van toenemende bekommernisse dat pornografie die welsyn van adolessente verminder, is bestaande empiriese ondersteuning vir hierdie posisie hoofsaaklik beperk tot dwarssnitstudies. Om moontlike skakels tussen adolessente pornografiegebruik en sielkundige welsyn meer sistematies te ondersoek, het hierdie studie gefokus op parallelle dinamika in die gebruik van pornografie, selfbeeld en simptome van depressie en angs. 'N voorbeeld van 775 vroulike en 514 manlike Kroaties Hoërskool studente (Mouderdom by basislyn 15.9 jaar, SD 0.52) van 14 groter sekondêre skole, wat 6 keer met ongeveer 5 maande tussenposes ondervra is, is gebruik vir die ontledings. Die longitudinale data is geanaliseer met behulp van latente groeikurwe en latente klas groeimodellering. Ons het geen beduidende ooreenstemming waargeneem tussen groei in die gebruik van pornografie en veranderinge in die twee aanwysers van sielkundige welstand oor tyd by vroulike of manlike deelnemers nie. 'N Beduidende negatiewe verband is egter gevind tussen die gebruik van vroulike adolessente se pornografie en sielkundige welstand op die basislyn. Kontrole vir groepspesifieke trajekte vir die gebruik van pornografie (dws latente klasse) het die robuustheid van bevindinge in beide vroulike en manlike monsters bevestig. Die bevindinge van hierdie studie bevestig nie die idee dat pornografie in die middel- tot laat-adolessensie bydra tot nadelige sielkundige welstand nie, maar sluit nie so 'n verband uit tydens 'n vroeëre ontwikkelingsfase nie - veral nie by vroulike tieners nie. Die bevindinge het gevolge vir spesialiste in opvoedkundige en adolessente gesondheid, maar ook vir besorgde ouers.