Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê CSBD sluit pornogebruik in

Kompulsiewe seksuele gedrag

NUUS: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê kompulsiewe seksuele gedragsversteuring sluit pornogebruik in

YBOP KOMMENTAAR: Die Wêreldgesondheidsorganisasie het onlangs die ICD-11 Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring diagnostiese kriteria bygedateer wat uitdruklik "gebruik van pornografie" lys. Dit is 'n belangrike toevoeging omdat problematiese pornografie die mees algemene gedrag is onder diegene wat behandeling soek vir kompulsiewe seksuele gedragsversteuring (CSBD). In werklikheid, navorsing toon "Meer as 80% van die mense wat behandeling vir kompulsiewe seksuele gedragsversteuring soek, het 'n onvermoë gerapporteer om hul gebruik van pornografie te beheer, ten spyte van negatiewe gevolge."

As iemand beweer dat CSBD nie problematiese pornogebruik insluit nie, hulle is verkeerd.

In die Addisionele Kliniese Kenmerke-afdeling sê die WGO "Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring kan uitgedruk word in 'n verskeidenheid van gedrag, insluitend seksuele gedrag met ander, masturbasie, gebruik van pornografie, kuberseks (internetseks), telefoonseks en ander vorme van herhalende seksuele gedrag.” 

Dit was natuurlik nooit ter sprake nie, maar hierdie belangrike opdatering van die ICD-11 se CSBD diagnostiese kriteria sal help stop propagandiste probeer om verkeerde inligting te versprei.


Beskrywing
Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring word gekenmerk deur 'n aanhoudende patroon van versuim om intense, herhalende seksuele impulse of drange te beheer wat tot herhalende seksuele gedrag lei. Simptome kan insluit dat herhalende seksuele aktiwiteite 'n sentrale fokus van die persoon se lewe word tot die punt dat gesondheid en persoonlike sorg of ander belange, aktiwiteite en verantwoordelikhede verwaarloos word; talle onsuksesvolle pogings om herhalende seksuele gedrag aansienlik te verminder; en voortgesette herhalende seksuele gedrag ten spyte van nadelige gevolge of min of geen bevrediging daaruit put nie. Die patroon van versuim om intense, seksuele impulse of drange te beheer en gevolglike herhalende seksuele gedrag word gemanifesteer oor 'n lang tydperk (bv. 6 maande of meer), en veroorsaak merkbare nood of beduidende belemmering in persoonlike, gesins-, sosiale, opvoedkundige, beroeps- of ander belangrike areas van funksionering. Nood wat geheel en al verband hou met morele oordele en afkeur oor seksuele impulse, drange of gedrag is nie voldoende om aan hierdie vereiste te voldoen nie.

uitsluitings

Diagnostiese vereistes

Noodsaaklike (vereis) kenmerke:

 • 'n Aanhoudende patroon van versuim om intense, herhalende seksuele impulse of drange te beheer wat lei tot herhalende seksuele gedrag, wat in een of meer van die volgende gemanifesteer word:
  • Om betrokke te raak by herhalende seksuele gedrag het 'n sentrale fokus van die individu se lewe geword tot die punt dat gesondheid en persoonlike sorg of ander belange, aktiwiteite en verantwoordelikhede verwaarloos word.
  • Die individu het talle onsuksesvolle pogings aangewend om herhalende seksuele gedrag te beheer of aansienlik te verminder.
  • Die individu gaan voort om aan herhalende seksuele gedrag deel te neem ten spyte van nadelige gevolge (bv. huwelikskonflik as gevolg van seksuele gedrag, finansiële of wetlike gevolge, negatiewe impak op gesondheid).
  • Die persoon gaan voort om aan herhalende seksuele gedrag deel te neem selfs wanneer die individu min of geen bevrediging daaruit put nie.
 • Die patroon van versuim om intense, herhalende seksuele impulse of drange te beheer en gevolglike herhalende seksuele gedrag word oor 'n lang tydperk (bv. 6 maande of meer) gemanifesteer.
 • Die patroon van versuim om intense, herhalende seksuele impulse of drange en gevolglike herhalende seksuele gedrag te beheer word nie beter verantwoord deur 'n ander geestesversteuring (bv. Maniese Episode) of ander mediese toestand nie en is nie te wyte aan die uitwerking van 'n middel of medikasie nie.
 • Die patroon van herhalende seksuele gedrag lei tot merkbare nood of beduidende inkorting in persoonlike, gesins-, sosiale, opvoedkundige, beroeps- of ander belangrike areas van funksionering. Nood wat geheel en al verband hou met morele oordele en afkeur oor seksuele impulse, drange of gedrag is nie voldoende om aan hierdie vereiste te voldoen nie.

Bykomende kliniese kenmerke:

 • Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring kan uitgedruk word in 'n verskeidenheid van gedrag, insluitend seksuele gedrag met ander, masturbasie, gebruik van pornografie, kuberseks (internetseks), telefoonseks en ander vorme van herhalende seksuele gedrag.
 • Individue met kompulsiewe seksuele gedragsversteuring is dikwels betrokke by seksuele gedrag in reaksie op gevoelens van depressie, angs, verveling, eensaamheid of ander negatiewe affektiewe toestande. Alhoewel dit nie diagnosties bepalend is nie, kan oorweging van die verhouding tussen emosionele en gedragsaanwysings en seksuele gedrag 'n belangrike aspek van behandelingsbeplanning wees.
 • Individue wat godsdienstige of morele oordeel oor hul eie seksuele gedrag maak of dit met afkeur beskou, of wat bekommerd is oor die oordeel en afkeur van ander of oor ander potensiële gevolge van hul seksuele gedrag, kan hulself as 'seksverslaafdes' beskryf of hul seksuele gedrag as 'kompulsief' of die gebruik van soortgelyke terme. In sulke gevalle is dit belangrik om noukeurig te ondersoek of sulke persepsies slegs die gevolg is van interne of eksterne oordele of potensiële gevolge of of daar bewyse is dat beheer oor seksuele impulse, drange of gedrag en die ander diagnostiese vereistes van kompulsiewe seksuele gedrag verswak is. Wanorde is eintlik teenwoordig.

Grense met normaliteit (drempel):

 • Daar is wye variasie in die aard en frekwensie van individue se seksuele gedagtes, fantasieë, impulse en gedrag. Hierdie diagnose is slegs gepas wanneer die individu intense, herhalende seksuele impulse of drange ervaar wat as onweerstaanbaar of onbeheerbaar ervaar word, wat lei tot herhalende seksuele gedrag, en die patroon van herhalende seksuele gedrag lei tot merkbare nood of beduidende belemmering in persoonlike, familie, sosiale , opvoedkundige, beroeps- of ander belangrike areas van funksionering. Individue met hoë vlakke van seksuele belangstelling en gedrag (bv. as gevolg van 'n hoë seksdrang) wat nie verswakte beheer oor hul seksuele gedrag en beduidende nood of inkorting in funksionering toon nie, moet nie met Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring gediagnoseer word nie. Die diagnose moet ook nie toegeken word om hoë vlakke van seksuele belangstelling en gedrag (bv. masturbasie) te beskryf wat algemeen onder adolessente voorkom nie, selfs wanneer dit met nood geassosieer word.
 • Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring moet nie gediagnoseer word op grond van nood wat verband hou met morele oordele en afkeuring oor seksuele impulse, drange of gedrag wat andersins nie as 'n aanduiding van psigopatologie beskou sou word nie (bv. 'n vrou wat glo dat sy nie seksuele impulse behoort te hê nie) enigsins; 'n godsdienstige jong man wat glo dat hy nooit moet masturbeer nie; 'n persoon wat benoud is oor sy homoseksuele aangetrokkenheid of gedrag). Net so kan kompulsiewe seksuele gedragsversteuring nie gediagnoseer word uitsluitlik op grond van nood wat verband hou met werklike of gevreesde sosiale afkeuring van seksuele impulse of gedrag nie.
 • Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring moet nie gediagnoseer word net op grond van relatief kort periodes (bv. tot etlike maande) van verhoogde seksuele impulse, drange en gedrag tydens oorgange na kontekste wat verhoogde beskikbaarheid van seksuele uitlaatplekke behels wat voorheen nie bestaan ​​het nie (bv. verhuising na 'n nuwe stad, 'n verandering in verhoudingstatus).

Kursuskenmerke:

 • Baie individue met kompulsiewe seksuele gedragsversteuring rapporteer 'n geskiedenis van seksuele optrede tydens pre-adolessensie of adolessensie (dws riskante seksuele gedrag, masturbasie om negatiewe invloed te moduleer, uitgebreide gebruik van pornografie).

Ontwikkelingsaanbiedings:

 • Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring in volwassenheid word geassosieer met hoë koerse van kinderjare traumas insluitend seksuele misbruik, met vroue wat hoër koerse en erns van mishandeling rapporteer.
 • Adolessente en volwassenes met kompulsiewe seksuele gedragsversteuring ervaar gewoonlik hoë koerse van gesamentlike geestes-, gedrags- of neuro-ontwikkelingsafwykings, insluitend versteurings as gevolg van middelgebruik.
 • Die beoordeling van die teenwoordigheid van kompulsiewe seksuele gedragsversteuring kan veral uitdagend wees tydens adolessensie as gevolg van uiteenlopende sienings rakende die toepaslikheid van seksuele gedrag gedurende hierdie lewensfase. Verhoogde frekwensie van seksuele gedrag of onbeheerde seksuele drange wat geassosieer word met vinnig veranderende hormonale vlakke tydens hierdie ontwikkelingstadium kan oorweeg word om normale adolessente ervarings te weerspieël. Omgekeerd kan gereelde of riskante seksuele gedrag onder adolessente as abnormaal beskou word as gevolg van die potensiaal dat die gedrag met sosiale en emosionele ontwikkeling inmeng.

Kultuurverwante kenmerke:

 • Kulturele en subkulturele variasie kan bestaan ​​vir kompulsiewe seksuele gedrag. Norme vir wat as gepaste seksuele gedrag beskou word, aktiwiteite wat as onaanvaarbaar beoordeel word, en persepsies rakende geslagsrolle beïnvloed seksuele aktiwiteit. Hierdie faktore kan norme rakende masturbasie, die gebruik van pornografie, om verskeie seksmaats gelyktydig en die aantal lewenslange seksmaats beïnvloed.
 • Kultuur vorm die nood wat veroorsaak word deur seksuele gedrag en of seksuele aktiwiteit as versteurd beskou word. Byvoorbeeld, in kulture waar manlike ideale met seksuele verowering geassosieer word, kan hoër koerse van seksuele gedrag as normatief beskou word en behoort dit nie die primêre basis vir die toeken van 'n diagnose te wees nie.

Seks- en/of geslagsverwante kenmerke:

 • Mans is meer geneig om met kompulsiewe seksuele gedragsversteuring gediagnoseer te word.
 • Vroue met kompulsiewe seksuele gedragsversteuring is meer geneig as mans om 'n geskiedenis van seksuele mishandeling in die kinderjare aan te meld.

Grense met ander afwykings en toestande (differensiële diagnose):

 • Grens met bipolêre of verwante versteurings: Verhoogde seksuele impulse, drange of gedrag en verswakte vermoë om dit te beheer kan tydens Maniese, Gemengde of Hipomaanse Episodes voorkom. 'n Diagnose van Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring moet slegs toegeken word indien daar bewyse is van aanhoudende versuim om intense, herhalende seksuele impulse, drange of gedrag te beheer en die teenwoordigheid van alle ander diagnostiese vereistes buite Gemoedsepisodes.
 • Grens met obsessief-kompulsiewe versteuring: Alhoewel die woord 'kompulsief' in die naam van hierdie toestand ingesluit is, word seksuele gedrag in Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring nie as 'n ware dwang beskou nie. Kompulsiewe in obsessief-kompulsiewe versteuring word byna nooit as inherent aangenaam ervaar nie en kom algemeen voor in reaksie op indringende, ongewenste en tipies angswekkende gedagtes, wat nie die geval is met seksuele gedrag in kompulsiewe seksuele gedragsversteuring nie.***
 • Grens met persoonlikheidsversteuring: Sommige individue met persoonlikheidsversteuring mag betrokke raak by herhalende seksuele gedrag as 'n wanaangepaste reguleringstrategie (bv. om emosionele nood te voorkom of te verminder of om hul gevoel van self te stabiliseer). Alhoewel beide diagnoses saam toegeken kan word, as die seksuele gedrag geheel en al deur emosie-disregulering of ander kernkenmerke van Persoonlikheidsversteuring verklaar word, is 'n bykomende diagnose van Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring nie geregverdig nie.
 • Grens met parafiliese afwykings: Die kernkenmerk van kompulsiewe seksuele gedragsversteuring is 'n aanhoudende patroon van versuim om intense herhalende seksuele impulse of drange te beheer wat lei tot herhalende seksuele gedrag wat lei tot merkbare nood of inkorting in funksionering. Parafiliese versteurings, aan die ander kant, word gekenmerk deur aanhoudende en intense patrone van atipiese seksuele opwekking wat gemanifesteer word deur seksuele gedagtes, fantasieë, drange of gedrag en het gelei tot optrede teenoor individue wie se ouderdom of status hulle onwillig of onbekwaam maak om in te stem of is geassosieer met merkbare nood of beduidende risiko van besering of dood. Indien 'n individu met 'n parafiliese versteuring in staat is om 'n mate van beheer oor die gedragsuitdrukkings van die opwekkingspatroon uit te oefen, is 'n bykomende diagnose van kompulsiewe seksuele gedragsversteuring oor die algemeen nie geregverdig nie. Indien daar egter aan die diagnostiese vereistes van beide Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring en 'n Parafiliese Versteuring voldoen word, kan beide diagnoses toegeken word.
 • Grens met die effekte van psigo-aktiewe stowwe, insluitend medikasie: Gebruik van spesifieke voorgeskrewe medikasie of onwettige middels (bv. dopamienagoniste soos pramipexool vir Parkinson-siekte of Rustelose Bene-sindroom of onwettige middels soos metamfetamien) kan soms verswakte beheer oor seksuele impulse, drange of gedrag veroorsaak as gevolg van hul direkte uitwerking op die sentrale senuweestelsel, met aanvang wat ooreenstem met die gebruik van die stof of medikasie. Kompulsiewe seksuele gedragsversteuring moet nie in sulke gevalle gediagnoseer word nie.
 • Grens met afwykings as gevolg van middelgebruik: Episodes van impulsiewe of ongeïnhibeerde seksuele gedrag kan voorkom tydens dwelmvergiftiging. Terselfdertyd is die gelyktydige voorkoms van kompulsiewe seksuele gedragsversteuring en dwelmgebruik algemeen, en sommige individue met kompulsiewe seksuele gedragsversteuring gebruik middels met die doel om aan seksuele gedrag deel te neem of om plesier daaruit te verhoog. Om te onderskei tussen kompulsiewe seksuele gedragsversteuring en herhalende patrone van substansgebruik met gepaardgaande seksuele gedrag is dus 'n komplekse kliniese oordeel gebaseer op 'n assessering van die volgorde, konteks en motiverings van die betrokke gedrag. 'n Diagnose van Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring kan saam met 'n Versteuring As gevolg van Middelgebruik toegeken word indien aan die diagnostiese vereistes vir beide versteurings voldoen word.
 • Grens met demensie en mediese toestande wat nie onder Geestes-, Gedrags- of Neuro-ontwikkelingsafwykings geklassifiseer word nie: Sommige individue met demensie, siektes van die senuweestelsel of ander mediese toestande wat 'n uitwerking op die sentrale senuweestelsel het, kan mislukking toon om seksuele impulse, drange of gedrag te beheer as deel van 'n meer algemene patroon van disinhibisie van impulsbeheer as gevolg van neurokognitiewe waardedaling. 'n Afsonderlike diagnose van kompulsiewe seksuele gedragsversteuring moet nie in sulke gevalle toegeken word nie.

LINK - ICD-11 diagnostiese kriteria vir CSBD.


Vir meer geskiedenis oor seksuele verslawing politiek, lees Die lone van seksuele verslawingspolitiek (2011)