Představují si představované a prováděné akce stejný neurální podklad? (1996)

Brain Res Cogn Brain Res. 1996 Mar; 3 (2): 87-93.
Decety J.

Zdroj
INSERM jednotka 94, Bron, Francie.

Abstraktní

Tento příspěvek se zabývá problematikou funkčních korelací motorických obrazů, pomocí mentální chronometrie, sledováním autonomních odpovědí a měřením průtoku mozku v lidském těle. Načasování mentálně simulovaných akcí napodobuje skutečné časy pohybu. Autonomní odezvy během zobrazení motoru paralelně reagují autonomně na skutečné cvičení. Zvýšení cerebrálního průtoku krve se pozoruje v motorických kůrech, které se podílejí na programování skutečného pohybu (tj. Předoperační kůra, přední cingulát, dolní parietální lalok a cerebellum). Tyto tři zdroje dat poskytují konvergentní podporu hypotézy, že představované a prováděné akce sdílejí do jisté míry stejné centrální struktury.