Stimulace receptorů dopaminu v paraventrikulárním jádru hypothalamu samců potkana indukuje erekci penisu a zvyšuje extracelulární dopamin v nukleárních akumencích: účinek centrálního oxytocinu (2006)

Porucha související s erektilní dysfunkcí začíná v mozku Succu S, Sanna F, Melis T, Boi A, Argiolas A, Melis MR.
Neurofarmakologie. 2006. prosince 9; Bernard B Brodie Ústav neurověd, Centrum excelence pro neurobiologii závislostí, Univerzita v Cagliari, SP Sestu-Monserrato, Km 0.700, 09042 Monserrato, CA, Itálie; Ústav neurověd, Národní rada pro výzkum, sekce Cagliari, 09042 Monserrato, Itálie.

Účinek proerektilní dávky apomorfinu, směsného agonisty dopaminového receptoru a PD-168077 (N- [4- (2-kyanofenyl) piperazin-1-ylmethyl] -3-methylbenzamid maleát), selektivního dopaminu D4 Agonista receptoru, vstříknutý do paraventrikulárního jádra hypotalamu na koncentraci extracelulárního dopaminu a jeho hlavního metabolitu 3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina (DOPAC) v dialyzátu z jádra accumbens byl studován na samcích potkanů. Jak se očekávalo, apomorfin (0.1mug) a PD-168077 (0.1mug) indukovaly epizody penilní erekce, ke kterým došlo souběžně ke zvýšení extracelulární koncentrace dopaminu a DOPAC v dialyzátu z ulity jádra accumbens, měřeno intracerebrální mikrodialýzou. Když byly indukovány apomorfinem, byly tyto účinky sníženy o 80% pomocí raclopridu, selektivního antagonisty receptoru D2 / D3 (1mug) a pouze 40-45% pomocí L-745,870 (1mug), selektivního antagonisty dopaminového D4. Když byly indukovány pomocí PD-168077, byly tyto účinky sníženy o více než 80% pomocí L-745,870 (1mug), ale pouze o 35-40% pomocí raclopridu. Bez ohledu na agonistu dopaminu použitého k vyvolání erekce penisu byl pro-erektilní účinek a současné zvýšení koncentrace dopaminu a DOPAC v dialyzátu nucleus accumbens téměř úplně zrušeno d (CH (2)) (5) Tyr (Me (2) ) -Orn (8) -vasotocin (1mug), silný antagonista oxytocinového receptoru, podávaný do laterálních komor.

Současné výsledky naznačují, že stimulace dopaminových receptorů (hlavně subtypů D2 až D4) v paraventrikulárním jádru indukuje uvolňování oxytocinu v mozkových oblastech, které ovlivňují aktivitu mezolimbických dopaminergních neuronů zprostředkujících chuť k jídlu a posilující účinky sexuální aktivity. důkaz o roli oxytocinu v nervových obvodech, které integrují aktivitu nervových drah regulujících konzumní aspekty sexuálního chování (např. erekci penisu) s těmi, kteří řídí sexuální motivaci a sexuální vzrušení.