Zkoumání používání sexuálně explicitního materiálu online: Jaký je vztah k sexuálnímu nátlaku? (2015)

Sexuální závislost a kompulzivita: The Journal of Treatment & Prevention

Svazek 22, 2015 - Vydání 3

Valerie M. Gonsalvesová, Heath Hodges & Mario J. Scalora

Abstraktní

S popularitou internetu je snadno přístupný on-line sexuálně explicitní materiál (OSEM). Je však známo málo informací o možném vztahu, který může mít sledování OSEM na sexuální donucovací chování. Účelem této studie bylo zjistit, zda se návyky pozorování OSEM týkaly sexuální agrese podané vlastními osobami.

Výsledky ukázaly, že jedinci, kteří identifikovali sexuální agresivní chování, podpořili on-line sexuálně kompulzivní chování. Analýzy ukázaly, že množství, na rozdíl od typu pozorovaného OSEM, se zdá být více spojeno s nepříznivými výsledky.

Sexuálně agresivní jedinci navíc uvedli, že sledují větší rozsah obsahu OSEM a angažují se v širším rozsahu chování OSEM ve srovnání s těmi, kteří se zabývají méně sexuálním nátlakem.