Sexuální sadismus mužů vůči ženám v Mozambiku: Vliv pornografie? (2018)

Cruz, Germano Vera.

Současná psychologie (2018): 1-11.

Abstraktní

Cílem této studie je jednak zjistit, zda se v Mozambiku muži, kteří sledují pornografická videa, během sexuálního styku často chovají sadističtěji než ti, kteří sledují pornografická videa relativně zřídka; a za druhé, vědět, zda pornografie ovlivňuje sexuální chování mužů vůči ženám. Studie se zúčastnilo celkem 512 mužů a žen, kteří reagovali na původní dotazník a byli také dotazováni. Statistické zpracování dat se skládalo z popisné analýzy (průměrné a standardní odchylky), porovnání prostředků (t-test) a korelační analýzy.

Za prvé, výsledky ukazují, že časté vystavení mužů pornografii je v korelaci s mužským sadistickým chováním vůči ženám. Za druhé, výsledky ukazují, že mezi účastníky mužského pohlaví je v lásce k partnerům a ve stárnutí negativně ovlivňován sexuální sadismus mužů vůči ženám. Konečně, tam je znamení, že v Mozambiku pornografie ovlivní některé mužské sexuální chování k ženám v sadistickém způsobu, ačkoli více studií je potřebováno k měřit do jaké míry.

Klíčová slova - Pohlaví, pornografie, sexualita sadismus