Naked Aggression: Význam a praxe ejakulace na tváři ženy (2016)

Násilí na ženách. 2016 Oct 21. pii: 1077801216666723.

Sun C1, Ezzell MB2, Kendall O3.

Abstraktní

Tato studie byla založena na hloubkových rozhovorech s heterosexuálními muži 16 se zaměřuje na vytváření významů účastníků kolem běžného a kontroverzního sexuálního aktu v pornografii: ejakulace na ženskou tvář (EOWF). Analyzujeme způsoby, které mužští spotřebitelé dekódovali EOWF, a způsoby, jak byl EOWF jako sexuální scénář zahrnut do účtů mužů o jejich sexuálních touhách a praktikách. Většina mužů dekódovala EOWF přes preferovaný (kódovaný) význam jako akt mužské nadvlády a sexuální agrese a že oni chtěli se zabývat tím přes jejich obecnou víru, že ženy by neměly zájem o to.

Klíčová slova: výzkum publika; mužská agrese; pornografie; sexuální agrese; sexuální chování; sexuální skript

PMID: 27770079

DOI: 10.1177 / 1077801216666723