Násilná pornografie a sebepoškozená pravděpodobnost sexuální agrese (1988)

Časopis výzkumu osobnosti

Objem 22, Issue 2, Červen 1988, Stránky 140 – 153

http://dx.doi.org/10.1016/0092-6566(88)90011-6

Abstraktní

Dvě stě dvaadvaceti vysokoškolákům bylo uděleno „průzkum postojů“, který zkoumal používání pornografie, postoje a sebevědomou pravděpodobnost znásilnění (LR) nebo sexuální sílu (LF). Nenásilná pornografie byla používána 81% subjektů v průběhu loňského roku, zatímco 41 a 35% použili násilnou a sexuální násilnou pornografii. Dvacet sedm procent subjektů uvedlo určitou hypotetickou pravděpodobnost znásilnění nebo použití sexuální síly proti ženě. Analýza diskriminačních funkcí ukázala, že použití sexuálně násilné pornografie a přijetí interpersonálního násilí na ženách byly jednoznačně spojeny s LF a LR. Předpokládá se, že konkrétní fúze sexu a násilí v některých pornografických podnětech a v určitých systémech víry může vyvolat sklon k sexuálnímu agresivnímu chování. Výsledky jsou interpretovány z hlediska Malamuth and Briere's (1986, Žurnál sociálních otázek, 42, 75 – 92) model účinků sexuálně násilných médií.