Kompulzivní sexuální chování u mladých dospělých (2013)

Ann Clin Psychiatry. 2013 Aug;25(3):193-200.

Odlaug BL1, Chtivost K, Schreiber LR, Christenson G., Derbyshire K, Harvanko A, Zlatý D, Grant JE.

Abstraktní

POZADÍ:

Odhaduje se, že kompulzivní sexuální chování (CSB) ovlivňuje 3% na 6% dospělých, i když jsou k dispozici omezené informace o skutečné prevalenci a dopadu CSB u mladých dospělých. Cílem této epidemiologické studie je odhadnout prevalenci a zdravotní koreláty CSB pomocí velkého vzorku studentů.

Metody:

Průzkum zkoumal sexuální chování a jejich důsledky, stav stresu a nálady, psychiatrickou komorbiditu a psychosociální fungování.

Výsledky:

Odhadovaná prevalence CSB byla 2.0%. Ve srovnání s respondenty bez CSB hlásili pacienti s depresivním onemocněním více depresivních a úzkostných symptomů, vyšší úrovně stresu, horší sebevědomí a vyšší míry sociální úzkostné poruchy, poruchy pozornosti a hyperaktivity, nutkavé nákupy, patologické hry a kleptomania.

Závěr:

CSB je častá u mladých dospělých osob a je spojena s příznaky úzkosti, deprese a řady psychosociálních poruch. Významná úzkost a snížená kontrola chování naznačují, že CSB může mít často významnou přidruženou morbiditu.