Rozvíjející se reakce dospělých na aktivní zprostředkování pornografie během dospívání (2015)

Rasmussen, Eric E., Rebecca R. Ortiz a Shawna R. White. "Odpovědi rozvíjejících se dospělých na aktivní zprostředkování pornografie během dospívání."

Žurnál dětí a médií 9.2 (2015): 160-176.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17482798.2014.997769

Abstraktní

Obavy z vlivu pornografie na dospívající a začínající dospělé rostou kvůli širokému přístupu k pornografii. Minulý výzkum ukazuje, že rozhovory rodičů a dětí o mediálním obsahu mohou změnit rozsah a účinky vystavení mediálnímu obsahu. Tato studie proto zkoumala prediktory negativního aktivního zprostředkování pornografie - rozhovory rodič - dítě, které jsou kritické vůči pornografii - a také vztah mezi negativní aktivní zprostředkováním prováděnou během dospívání a používáním pornografie dospělých pornografií, postoji k pornografii a já -stém těch, jejichž sexuální partner pravidelně sleduje pornografii. Výsledky odhalily, že inverzní vztah mezi negativní aktivní mediaci a pornografií začínajících dospělých byl zprostředkován postoji k pornografii a že aktivní mediace chránila sebeúctu těch, jejichž sexuální partner pravidelně sleduje pornografii. Tato zjištění naznačují, že aktivní zprostředkování pornografie může být jedním ze způsobů, jak snížit negativní nepřímé účinky expozice pornografii a zabránit budoucímu používání pornografie.