Vystavení postojů a chování souvisejících s sexuálním a antikoncepčním přístupem k filmům a dospívajícím (2001)

Pediatrie

Květen 2001, VOLUME 107 / ISSUE 5

Gina M. Wingood, Ralph J. DiClemente, Kathy Harrington, Suzy Davies, Edward W. Hook III, M. Kim Oh

Abstraktní

Cíle. Zkoumat souvislost mezi expozicí filmům s hodnocením X a antikoncepčními postoji a chováním dospívajících.

Metody. Černé fenky, 14 do 18 let (n = 522) byli rekrutováni z klinik adolescentní medicíny, zdravotních oddělení a školských zdravotnických klinik.

Výsledky. Vystavení filmům s hodnocením X bylo hlášeno společností 29.7% adolescentů.

Expozice filmům s hodnocením X byla spojena s větší pravděpodobností, že budou mít negativní postoje k používání kondomů (poměr šancí [OR]: 1.4), aby měli více sexuálních partnerů (OR: 2.0), aby měli sex častěji (OR: 1.8) nepoužívat antikoncepci během posledního pohlavního styku (OR: 1.5), aby v uplynulých měsících 6 (OR: 2.2) nepoužila antikoncepci, aby měla silnou touhu otěhotnět (OR: 2.3) a testovat pozitivně pro chlamydie (OR: 1.7).

Závěry. K pochopení dopadu filmů s hodnocením X na sexuální a antikoncepční zdraví dospívajících je nutný další výzkum.