Mladiství sexuální pachatelé (2016)

Curr Psychiatry Rep. 2016 Jul;18(7):67. doi: 10.1007/s11920-016-0706-1.

Ryan EP1,2, Otonichar JM3.

Abstraktní

Sexuální trestné činy mladistvých představují značné procento sexuálních trestných činů, zejména proti malým dětem. V tomto článku bude přezkoumán nedávný výzkum ženských mladistvých sexuálních delikventů (JSO), rizikových faktorů pro trestné činy u mladistvých, léčby a způsobů, kterými se tito mladí lidé mohou lišit od obecných delikventů. Většina JSO dále nevyvíjí parafilní poruchy nebo spáchá sexuální delikty v dospělosti a jako skupina jsou více podobné nesexuálním trestným činům mladistvých delikventů než dospělým sexuálním delikventům. Nedávný výzkum objasnil některé rozdíly mezi mladými lidmi, kteří spáchali sexuální delikty a obecnými delikventy v oblasti atypických sexuálních zájmů, používání pornografie, a časné sexuální viktimizace v dětství.

KEYWORDS:

Pachatelé trestných činů mladistvých; Parafilní poruchy; Posouzení rizik; Rizikové faktory; Léčba sexuálních delikventů; Sexuálního zneužívání