Spojení spotřeby pornografie s podporou přístupu dospívajících k porodu narození: kumulativní výsledky z několika průřezových a longitudinálních národních průzkumů (2018)

Wright, Paul a Robert S. Tokunaga.

Mezinárodní žurnál sexuálního zdraví just-accept (2018): 1-37.

Abstraktní

Tato zpráva uvádí výsledky tří meta-vzorků zkoumajících spotřebu pornografie v USA dospělých, postoje vůči dospívajícímu sexu a podporu přístupu dospívajících k antikoncepci. Zjištění byla založena na více nezávislých vzorcích v celkovém počtu více než 11,000. Pragmatické motivace zahrnovaly zkoumání toho, co by skupiny obhajující veřejné zdraví považovaly pozitivní pornografii veřejného mínění za potenciálně klíčový čas pro tvůrce politik USA. Teoretické motivace zahrnovaly sondování klíčových principů z akvizice sexuálního skriptu, aktivace, aplikačního modelu (3AM) socializace sexuálních médií a model posilování spirál (RSM) médií a efektů. V souladu s 3AM, analýza cesty a zprostředkování jak průřezových, tak longitudinálních údajů naznačují, že spotřeba pornografie může zvýšit podporu přístupu ke kontrole narození dospívajících prostřednictvím posunu pohledu na dospívající sex. V souladu s RSM, předchozí přesvědčení a postoje účastníků prospektivně předpovídaly jejich pravděpodobnost budoucí spotřeby pornografie.

Klíčová slova: pornografieveřejný názorveřejného zdraví3AMzpevňující spirály