Vliv hromadných sdělovacích prostředků na sexuální chování mládeže Hodnocení nároku na kauzalitu (2011)

Wright, PJ (2011). Hmotnost

Anály Mezinárodní komunikační asociace, 35(1), 343-385.

abstraktní

Studie dopadu tradičních hromadných sdělovacích prostředků na sexuální chování mladých lidí se hromadí pomalu, a to i přes dlouhodobé důkazy o podstatném sexuálním obsahu v hromadných sdělovacích prostředcích. Vliv sexuálních mediálních efektů se v posledních letech podstatně změnil, protože vědci z mnoha oborů odpověděli na výzvu k řešení této důležité oblasti stipendia sexuální socializace. Účelem této kapitoly je přezkoumat podmnožinu kumulovaných studií účinků sexuálního chování a zjistit, zda tento soubor práce odůvodňuje příčinný závěr. K dosažení tohoto cíle se používají standardy pro kauzální inferenci vyjádřenou Cookem a Campbellem (1979). Dospělo se k závěru, že dosavadní výzkum překračuje práh odůvodnění pro každé kritérium a že masmédia téměř jistě mají příčinný vliv na sexuální chování mladých lidí ve Spojených státech.