Dopad internetové pornografie na adolescenty: přehled výzkumu (2012)

FULL STUDY

Eric W. Owens, Richard J. Behun, Jill C. Manning, Rory C. Reid

Sexuální závislost a kompulzivita

Vol. 19, Iss. 1-2, 2012

Verze první publikované verze: 09 Apr 2012

Abstraktní

Nedávné rozšíření Internet-zakázaná technologie výrazně změnila cestu mladiství setkat se a konzumovat sexuálně explicitní materiál. Po uzavření osobního počítače připojeného k telefonní lince Internet je nyní k dispozici na přenosných počítačích, mobilních telefonech, herních konzolích a jiných elektronických zařízeních. S růstem Internet je snadnější a všudypřítomnější přístup pornografie. Účelem tohoto článku bylo recenze nedávná (tj. 2005 k současné) literatuře týkající se Dopad of Internet pornografie on mladiství. Konkrétně tato literatura recenze prozkoumal Dopad of Internet pornografie o sexuálních postojích, přesvědčeních, chování a sexuální agresi. Autoři také diskutují literaturu týkající se vlivu sexuálně explicitního Internet materiál na sebepoznání, obraz těla, sociální rozvoj, stejně jako rozšiřující se tělo výzkum on dospívající funkce mozku a fyzický vývoj. A nakonec doporučení pro budoucnost výzkum byly diskutovány na základě této literatury recenze.