Trajektorie výskytu vysokoškoláků z univerzity v Ibadanu před kyberní pornografií (2018)

Adebayo, Haleemah B. a Usman A. Ojedokun.

Journal of Social, Behavioral a Health Sciences 12, č. 1 (2018): 10.

Abstraktní

Kybernetická pornografie se rychle rozvíjí v kybernetickém prostředí Nigérie s vysokoškolskými studenty mezi jejími hlavními spotřebiteli. V této souvislosti tato studie zkoumala trajektorie vystavení vysokoškolských studentů univerzity v Ibadanu kybernetickou pornografií. Jako teoretický rámec byla použita teorie zadržování. Data byla získána od respondentů společnosti 250 prostřednictvím průzkumů a hloubkových rozhovorů. Výběr respondentů byl dosažen vícestupňovou vzorkovací technikou. Zjištění ukázala, že prohlížení akademických materiálů (37.0%) a surfování po Internetu (35.0%) byly hlavními online aktivitami, které předurčily respondenty k kybernetické pornografii. Většina respondentů (78.3%) identifikovala sexuální videa a nahé obrázky jako nejčastěji se vyskytující kybernetické pornografické materiály. Zvýšené sexuální nutkání bylo hlavním efektem, který většina respondentů (39%) přisuzovala kybernetické pornografii. Studenti bakalářského studia musí být neustále informováni příslušnými zúčastněnými stranami o nebezpečí a negativních důsledcích spojených s kybernetickou pornografií.