Využití pornografie a hlášení o sexuálním násilí mezi dospívajícími (2007)

DOI: 10.1080 / 17405620600562359

Silvia Boninoa, Silvia Ciairanoa*, Emanuela Rabagliettia & Elena Cattelinoa

stránky 265-288, Publikováno online: 17 Feb 2007

Abstraktní

Tato průřezová studie zkoumala adolescenty 804, chlapce a dívky, ve věku od 14 do 19 let, navštěvovat různé typy středních škol na severozápadě Itálie; dotazníku „Já a mé zdraví“ (Bonino, 1996) bylo použito ke shromažďování údajů. Hlavními cíli byly: (i) zkoumat vztah mezi aktivními a pasivními formami sexuálního obtěžování a násilí a vztahem mezi pornografií (čtení časopisů a filmů či videozáznamů) a nežádoucím sexem mezi dospívajícími; (ii) zkoumat rozdíly v těchto vztazích s ohledem na pohlaví a věk; a iii) zkoumat faktory (pornografie, pohlaví a věk), které s největší pravděpodobností podporují nežádoucí sex. Zjištění ukázala, že aktivní a pasivní sexuální násilí a nežádoucí sex a pornografie byly korelovány. Čtení pornografického materiálu však bylo silněji spjato s aktivním sexuálním násilím, přičemž bylo zjištěno, že je to chlapec, který chrání před pasivním sexuálním násilím. Některé účinky sledování pornografických filmů na pasivní nechtěný sex však byly zjištěny, zejména u dívek.