Odrůdy náboženských a pornografických zkušeností: latentní růst religiozity a pornografie dospívajících (2018)

Cranney, Stephen, Goran Koletić a Aleksandar Štulhofer.

Mezinárodní žurnál pro psychologii náboženství (2018).

Přijato 31 Jan 2018, přijato 21 květen 2018,

Abstrakt

Vztah mezi adolescentní religiozitou a použitím pornografie byl dlouhodobě testován pouze v USA. Vzhledem ke společenskému významu hypotetických mechanismů, které jsou základem asociace, nabízí tato studie tři vlnové longitudinální hodnocení paralelního latentního růstu ve dvou konstrukcích prováděných v jihoevropské zemi. Využití odpovědí chorvatských adolescentů 1,041 z hlavního města (Mstáří = 16.14 let, SD = 45; 64.6% studentek) a přístupem modelování křivky latentního růstu jsme zkoumali vazby mezi jednotlivými trajektoriemi změn v religiozitě a používání pornografie po dobu 24 měsíců. Ve sledovaném období poklesla religiozita a užívání pornografie u dospívajících mužů i žen, ale jejich dynamika byla na sobě nezávislá - ukazovala na další (neměřené) procesy odpovědné za sexualizaci a sekularizaci dospívajících. Důležité je, že zjištění také poukazují na důležitou roli věku při první expozici pornografii pro její frekvenci užívání ve střední až pozdní adolescenci.

KEYWORDS: Dospělínáboženstvívírapornografiepodélný