Mladí lidé, sexualita a věk pornografie (2020)

Abstraktní

V poslední době se zvýšil zájem o účinky pornografie na sexuální vývoj dětí a mladých lidí, což vedlo k nárůstu studií v této oblasti, ke změnám zákonů a rostoucímu zájmu veřejnosti. Cílem této práce je shrnout tato zjištění, včetně novějších studií provedených ve Velké Británii. Literatura ukazuje souvislosti mezi sledováním pornografie a sexuálně explicitním materiálem a postoji a chováním mladých lidí. To naznačuje, že sexualita mladých lidí je ovlivňována sexuálním zobrazováním a že to ovlivňuje sexuální postoje a chování dětí a mládeže. Dopad je závislý na podpůrné síti mladého člověka, sociálním učení a dalších demografických faktorech, v neposlední řadě na pohlaví, které je trvale považováno za významné. Nedávné studie zjistily změny v sexuálních praktikách mladých lidí, které jsou přičítány sledování pornografie, jako je nárůst análního sexu a příležitostné postoje k souhlasu. Byly také nalezeny vazby mezi užíváním porno a sexuálním donucením. O tom, jak a jakým způsobem jsou tyto snímky ovlivněny dětmi a mladými lidmi - a co lze udělat pro snížení negativního dopadu na mladé lidi, se diskutuje ve světle mezer v literatuře a problémů s existující literaturou. Další potřeba studia je diskutována.

Massey, K., Burns, J. & Franz, A. Sexualita a kultura (2020).

https://doi.org/10.1007/s12119-020-09771-z