Česká republika Použití mládeže a pornografie: Statistiky a řešení - Jeronym Krištof (video)

Toto je videoprezentace, kterou nedávno na summitu Národního centra pro sexuální vykořisťování přednesl 19letý aktivista z České republiky Jeronym. Pro své závěrečné práce na střední škole se rozhodl psát o negativních účincích pornografie na dospívající mládež a společnost.

V rámci tohoto projektu provedl Jeronym rozsáhlý průzkum 437 dospívajících ve svém regionu, aby se seznámil s jejich postoji a zkušenostmi s pornografií. Výsledky průzkumu zjistily: 

  1. Prohlížení pornografie je mezi mládeží rozšířené.
  2. Dospívající mají jen malé povědomí o rizicích spojených s pornografickým sledováním porna.
  3. Dospívající mají jen malé povědomí o sociálních problémech spojených s pornografií.
  4. Dospívající často najdou porno na internetu, aniž by ho hledali.
  5. Během pandemie se zvýšilo používání pornografie u mladistvých.