Sex, drogy, mozky a politika (profesor Fred Toates)

Britská asociace neurověd

Přednáška emeritního profesora biologické psychologie Freda Toatese, průkopníka ve studiu dopaminergního systému v mozku a jeho role v sexu, závislosti a motivaci obecně - a autor Jak sexuální touha funguje: tajemná naléhavost.

Rozmanitost různých zdrojů důkazů se shoduje na tom, že lidský mozek je organizován v hierarchické struktuře. Brainské oblasti, které jsou staré z hlediska evoluce i vývoje, koexistují s novějšími regiony. Zkoumání toho, jak tato kombinace regionů vyvolává chování, přinesla některé důležité poznatky. Ty zahrnují široké spektrum jevů, od logického uvažování, jak se lidé stávají závislými, přes vraždu, až po hlasování ve volbách. Přednáška bude zkoumat celou řadu těchto jevů. Frederick Toates je.

Sledovat video