autoriõigus

Creative Commonsi litsents. See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License abil. See sait sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali, mille kasutamiseks pole autoriõiguse omanik alati spetsiaalselt luba andnud. Teeme sellise materjali kättesaadavaks oma jõupingutustes sõltuvuse taga oleva teaduse paremaks mõistmiseks. Usume, et see kujutab endast mis tahes sellise autoriõigusega kaitstud materjali õiglast kasutamist, nagu on sätestatud USA autoriõiguse seaduse paragrahvis 107. Vastavalt USC jaotise 17 jaotisele 107 levitatakse sellel saidil olevat materjali teadus- ja haridusalastel eesmärkidel kasumita. Kui soovite kasutada selle saidi autoriõigusega kaitstud materjali omaenda eesmärkidel, mis lähevad kaugemale „õiglasest kasutamisest”, peate saama autoriõiguste omanikult loa.