Komentarze interesariuszy publicznych na temat rozdziałów ICD-11 dotyczących zdrowia psychicznego i seksualnego (2019)