Czy wyimaginowane i wykonane akcje dzielą ten sam substrat neuronowy? (1996)

Brain Res Cogn Brain Res. 1996 Mar; 3 (2): 87-93.
Decety J.

Źródło
INSERM Unit 94, Bron, Francja.

Abstrakcyjny

Niniejszy artykuł porusza kwestię funkcjonalnych korelatów obrazowania motorycznego, używając mentalnej chronometrii, monitorując reakcje autonomiczne i mierząc mózgowy przepływ krwi u ludzi. Harmonogram działań symulowanych psychicznie ściśle imituje rzeczywiste czasy ruchu. Autonomiczne reakcje podczas obrazowania ruchowego odpowiadają równoległym reakcjom na rzeczywiste ćwiczenia. Wzrost mózgowego przepływu krwi obserwuje się w korze ruchowej zaangażowanej w programowanie rzeczywistego ruchu (tj. Kora przedczołowa, przedni zakręt, dolna płata ciemieniowego i móżdżek). Te trzy źródła danych zapewniają zbieżne poparcie dla hipotezy, że wyimaginowane i wykonywane działania dzielą, do pewnego stopnia, te same struktury centralne.