Kodowanie błędów prognozowania dopaminy (2016)

Dialogi Clin Neurosci. 2016 Mar;18(1):23-32.

Schultz W1.

Abstrakcyjny

in angielsku, francuski, hiszpański

Błędy przewidywania nagród obejmują różnice między otrzymanymi i przewidywanymi nagrodami. Są one kluczowe dla podstawowych form uczenia się o nagrodach i sprawiają, że dążymy do większej nagrody - ewolucyjnej, korzystnej cechy. Większość neuronów dopaminowych w śródmózgowiu ludzi, małp i gryzoni sygnalizuje błąd przewidywania nagrody; są one aktywowane przez większą nagrodę niż przewidywano (błąd przewidywania dodatniego), pozostają w stanie wyjściowym dla w pełni przewidywanych nagród i wykazują obniżoną aktywność z mniejszą nagrodą niż przewidywano (błąd przewidywania ujemnego). Sygnał dopaminy wzrasta nieliniowo z wartością nagrody i koduje formalną użyteczność ekonomiczną. Narkotyki wytwarzają, przechwytują i wzmacniają sygnał nagrody dopaminy i wywołują przesadny, niekontrolowany wpływ dopaminy na plastyczność neuronów. Prążkowie, ciało migdałowate i kora czołowa wykazują również kodowanie błędu przewidywania nagrody, ale tylko w subpopulacjach neuronów. W ten sposób ważna koncepcja błędów przewidywania nagrody jest implementowana w sprzęcie neuronowym.

SŁOWA KLUCZOWE:

dopamina; neurofizjologia; neuron; Prognoza; nagroda; prążkowie; istota czarna; brzuszny obszar nakrywkowy