Czy Oreksyny przyczyniają się do napędzanego impulsywnością binge konsumpcyjnego bodźca i przejścia do uzależnienia od narkotyków / żywności? (2015)

Pharmacol Biochem Behav. 2015 Apr 28. pii: S0091-3057 (15) 00129-X. doi: 10.1016 / j.pbb.2015.04.012.

Alcaraz-Iborra M1, Cubero I2.

Abstrakcyjny

Oreksyny (OX) to neuropeptydy syntetyzowane w bocznym regionie podwzgórzowym, które odgrywają podstawową rolę w szerokim zakresie funkcji fizjologicznych i psychologicznych, w tym pobudzenia, stresu, motywacji lub zachowań żywieniowych. Przegląd ten obejmuje ramy cyklu uzależnień (Koob, 2010), rolę systemu OX jako kluczowego modulatora w konsumpcyjnym stymulowaniu konsumpcji bodźców nagradzających, w tym etanolu, smacznej żywności i leków oraz ich roli w impulsywności i konsumpcji typu także nieza leżne organizmy.

Proponujemy tutaj, że konsumpcja narkotyków / jedzenia przypominająca upijanie się w wrażliwych organizmach zwiększa aktywność OX, co z kolei wywołuje zwiększoną impulsywność i dalsze impulsywne spożycie binge w pozytywnej pętli, która promowałaby kompulsywne konsumpcjonowanie i przejście do narkotyków. / zaburzenia jedzenia w czasie.