Ograniczenie pokarmu indukuje wbudowanie synaptyczne receptorów AMPA przepuszczalnych dla wapnia w Nucleus Accumbens (2017)

Eur J Neurosci. 2017 Jan 23. doi: 10.1111 / ejn.13528.

Ouyang J1, Carcea I2,3,4, Schiavo JK2,3,4, Jones KT1, Rabinowitsch A1, Kolaric R1, de Vaca SC1, Froemke RC, Carr KD1,5.

Abstrakcyjny

Przewlekłe ograniczenie pokarmu nasila behawioralne i komórkowe reakcje na nadużywanie leków i agonistów receptora dopaminowego D-1 podawanych ogólnoustrojowo lub miejscowo w jądrze półleżącym (NAc). Jednakże zmiany w transmisji synaptycznej NAc leżące u podstaw tych efektów są nie do końca poznane. Handel receptorem AMPA jest głównym mechanizmem regulującym siłę synaptyczną, a wcześniejsze badania wykazały, że zarówno sacharoza, jak i d-amfetamina szybko zmieniają obfitość podjednostek receptora AMPA w gęstości postsynaptycznej NAc (PSD) w sposób, który różni się między ograniczonymi przez żywność i szczury karmione ad libitum. W niniejszym badaniu zbadano, czy ograniczenie pokarmu, przy braku wyzwania bodźców nagrody, zmienia obfitość podjednostki AMPAR w PSD NAc. Stwierdzono, że restrykcje pokarmowe zwiększają ekspresję powierzchniową, a zwłaszcza obfitość PSD, GluA1, ale nie GluA2, sugerując synaptyczną inkorporację GEPA2-pozbawionych Ca2 + przepuszczalnych AMPAR (CP-AMPARs). Naspm, antagonista CP-AMPARs, zmniejszał amplitudę wywołanych EPSC w powłoce Nac i blokował wzmożoną odpowiedź lokomotoryczną na miejscowe mikroiniekcje agonisty receptora D-1, SKF-82958, w żywności ograniczonej, ale nie ad libitum , tematy. Chociaż mikroiniekcja agonisty receptora D-2, chinpirolu, również indukowała większą aktywację lokomotoryczną u szczurów z ograniczonym spożyciem niż u szczurów karmionych ad libitum, efekt ten nie był zmniejszony przez Naspm. Podsumowując, niniejsze odkrycia są zgodne z synaptycznym włączeniem CP-AMPAR w receptorze D-1 wyrażającym średnie neurony kolczaste w NAc jako mechanistyczny fundament zwiększonej wrażliwości szczurów ograniczonych do żywności na naturalne nagrody i narkotyki.

SŁOWA KLUCZOWE: Uzależnienie; Dieta; Neuroplastyczność; Nagroda

PMID: 28112453

DOI: 10.1111 / ejn.13528